Întrebări frecvente
Mereu avem planuri de rezervă.
Confidenţialitatea este garanţia pe care o oferim fiecărui client atunci când acesta doreşte lucrul respectiv.
Ai putea petrece ore nenumărate pe Google căutând idei pentru o frumoasă cerere în căsătorie, însă, atunci când ai unele sugestii, noi le preluăm și le șlefuim atent, le materializăm în așa fel încât să obții un „DA” convingător. Suntem buni și avem experiență în realizarea gândurilor și a ideilor legate de propuneri de vis și, dacă e cazul, vom gândi în locul tău!
Nu vei ști niciodată dacă nu vei face acest pas. Îţi oferim un pont: avem o rată de aprobări de 100 la sută!
Consultanţă pas cu pas

Întâlniri tete-a- tete sau discuţii online pe Skype în care sunt fixate detaliile pentru organizarea cererii.
Asistenţă non stop pe mail.
Conceperea unui desfăşurător cu taskurile pe care le avem până la eveniment şi momentele organizatorice importante.
Consultanţă în conceperea unui buget pentru cerere.
Programarea întâlnirilor cu furnizorii şi participarea la toate întâlnirile necesare
Consultanţă în formarea şi semnarea contractelor, evidenţa personalizată a achitărilor.
Conceperea unui scenariu al evenimentului, a unui meniu plus oferirea serviciului de degustare.
Remindere cu ultimele detalii necesare pentru cererea în căsătorie.


Design personalizat

Întâlniri pentru stabilirea conceptului cererii ( detalii, décor, atmosferă, etc.)
Consultarea celor mai bune opţiuni de decor.


Coordonarea din ziua evenimentului

* Sunt intermediarul dintre cuplu şi evenimentul cu toate personajele implicate la organizarea acestuia.
Menţin sub observaţie echipa de furnizori
Concep un scenariu care va fi urmărit de întreaga echipă.
Îmi asum responsabilitea elemetelor de recuzită care au făcut parte din cererea în căsătorie.
Am grijă de distribuirea plăţilor finale către furnizorii care solicită plata în ziua evenimentului.